Taakomschrijving Crisiskaartconsulent

Functie van de crisiskaartconsulent:

De crisiskaartconsulent is verantwoordelijk voor het (mede)opstellen en maken van crisisplannen en (de samenvatting hiervan) de crisiskaarten. De crisiskaartconsulent is aanspreekpunt voor kaartaanvragers, kaarthouders en cliënten die in het algemeen vragen hebben over en of problemen in de acute opvang.

Taken en werkzaamheden crisiskaartconsulent

  • Voert zelfstandig gesprekken met aanvragers van een crisiskaart
  • Stelt aan de hand van verkregen informatie en in samenspraak met de aanvrager het crisisplan op
  • Vat de tekst van dit plan samen op een crisiskaart
  • Evalueert jaarlijks samen met de kaarthouders hun ervaringen in de acute zorg
  • Draagt zorg voor de actualisatie van crisisplannen- en kaarten
  • Wisselt informatie en ervaringen uit met crisiskaartconsulenten buiten de regio

Profiel crisiskaartconsulent

Een crisiskaartconsulent kan bijdragen aan een brede invoering van de crisiskaart binnen het werkterrein van de organisatie. Op individueel niveau krijgt dit gestalte in het samen met aanvragers maken van een crisisplan en crisiskaart. Het werken als crisiskaartconsulent vereist een flexibele, open en actief coöperatieve houding; enerzijds enthousiast genoeg om deze uitdaging aan te gaan, anderzijds beschikkend over accuratesse en het nodige geduld en een vertrouwenwekkend karakter om samen met de aanvragers een crisisplan te maken.

Tijdsinvestering

Het opstellen van een crisiskaart neemt in het totaal ongeveer 1 tot 10 uur in beslag. De tijd die nodig is om tot een goed resultaat te komen is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Kaarthouder heeft WRAP gevolgd (voorbereidend werk al gedaan)
  • Kaarthouder maakt gebruik van Psynet (Psynet is een digitaal platform waar ook het opstellen van een crisiskaart tot de mogelijkheden hoort). Via deze methode hoeft de crisiskaartconsulent alleen het eindresultaat te beoordelen (voldoet het aan de aspecten van de procedure) en vervolgens de crisiskaart af te drukken.
  • Kaarthouder heeft geen voorbereidende training gevolgd. In dit geval zal de kaarthouder samen met de crisiskaartconsulent in een aantal afspraken de kaart opstellen.

Het project is gericht op het behalen van 50 crisiskaarten, dit wil zeggen dat er per crisiskaartconsulent ongeveer 4 kaarten gemaakt gaan worden. Op jaarbasis kost dit een tijdsinvestering per crisiskaartconsulent van ongeveer 40 uur. Een en ander onder voorbehoud van aantal aanvragen.

Samenwerkingsovereenkomst

De crisiskaartconsulent werkt via een samenwerkingsovereenkomst in opdracht van de Stichting Herstelproces. De samenwerkingsovereenkomst geeft recht op het volgen van een training tot crisiskaartconsulent via de Stichting Herstelproces. De samenwerkingsovereenkomst geeft daarnaast recht op een vergoeding van de reiskosten en gemaakte onkosten (in overleg en na toestemming van de coördinator). Verder ontvangt de crisiskaartconsulent een vrijwilligersvergoeding van €4,50 per geregistreerd uur dat de crisiskaartconsulent aan een crisiskaart werkt.

Aanmelden als potentieel crisiskaartconsulent: