Taakomschrijving Hulp/Crisiskaartconsulent

Functie van de hulp/crisiskaartconsulent:

De consulent is verantwoordelijk voor het (mede)opstellen en maken van hulp- of crisisplannen en (de samenvatting hiervan) de hulp- of crisiskaarten. De consulent is aanspreekpunt voor kaartaanvragers, kaarthouders en mensen die in het algemeen vragen hebben over en of problemen in de acute opvang.

Taken en werkzaamheden van een consulent

  • Voert zelfstandig gesprekken met aanvragers van een kaart
  • Stelt aan de hand van verkregen informatie en in samenspraak met de aanvrager het plan op
  • Vat de tekst van dit plan samen op een hulp- of crisiskaart
  • Evalueert jaarlijks samen met de kaarthouders hun ervaringen
  • Draagt zorg voor de actualisatie van de plannen- en kaarten
  • Wisselt informatie en ervaringen uit met consulenten buiten de regio

Profiel consulent

Een consulent kan bijdragen aan een brede invoering van de hulp- of crisiskaart binnen het werkterrein van de organisatie. Op individueel niveau krijgt dit gestalte in het samen met aanvragers maken van een hulp- of crisisplan en hulp- of crisiskaart. Het werken als consulent vereist een flexibele, open en actief coöperatieve houding; enerzijds enthousiast genoeg om deze uitdaging aan te gaan, anderzijds beschikkend over accuratesse en het nodige geduld en een vertrouwenwekkend karakter om samen met de aanvragers een plan te maken.

Tijdsinvestering

Het opstellen van een kaart neemt in het totaal ongeveer 1 tot 10 uur in beslag. De tijd die nodig is om tot een goed resultaat te komen is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Kaarthouder heeft WRAP gevolgd (voorbereidend werk al gedaan)
  • Kaarthouder maakt gebruik van Psynet (Psynet is een digitaal platform waar ook het opstellen van een hulp- of crisiskaart tot de mogelijkheden hoort). Via deze methode hoeft de consulent alleen het eindresultaat te beoordelen (voldoet het aan de aspecten van de procedure) en vervolgens de hulp- of crisiskaart af te drukken.
  • Kaarthouder heeft geen voorbereidende training gevolgd. In dit geval zal de kaarthouder samen met de consulent in een aantal afspraken de kaart opstellen.

Samenwerkingsovereenkomst

De consulent werkt via een samenwerkingsovereenkomst in opdracht van de Stichting Herstelproces. De samenwerkingsovereenkomst geeft recht op het volgen van een training tot consulent via de Stichting Herstelproces. De samenwerkingsovereenkomst geeft daarnaast recht op een vergoeding van de reiskosten en gemaakte onkosten (in overleg en na toestemming van de coördinator). Verder ontvangt de consulent een vrijwilligersvergoeding van €4,50 per geregistreerd uur dat de consulent aan een hulp- of crisiskaart werkt.

Aanmelden als potentieel consulent: