Herstelproces

Feestje….

Gisteren hebben wij het bericht gekregen dat de Stichting Herstelproces een van de winnaars is van de Herstelspecial. Wij ontvangen een mooie bijdrage voor het organiseren van onze herstel- en verhalenweekenden.

Herstelspecial

In de GGZ zijn er steeds meer initiatieven op het gebied van herstel, zelfregie en ervaringsdeskundigheid. Deze initiatieven bieden een kwetsbare groep (ex-) cliënten met ernstig psychische problemen structuur, zingeving en een plek in de maatschappij. Hiermee wordt herstel bevorderd en terugval voorkomen. Herstelondersteuning verdient aandacht en een steuntje in de rug. In samenwerking met MIND reiken we daarom jaarlijks de GGZ Herstelspecial uit aan een van deze initiatieven. 

De weekenden

Als Stichting Herstelproces organiseren wij herstelweekenden en verhalenweekenden voor mensen die vanwege hun kwetsbaarheid moeite hebben zich staande te houden in de maatschappij.

Het is altijd een bijzondere ervaring om als begeleider deel te nemen aan deze weekenden, daarom doen wij dit ook op vrijwillige basis. Hierdoor, en dankzij de hulp van de locatie (Hotel de Oorsprong), kunnen wij de kosten laag houden. Dankzij donaties en subsidies vragen wij alleen maar een eigen bijdrage van maximaal €35,00 van de deelnemers. De bijdrage van de Herstelspecial stelt ons in staat om dit nog een tijd te blijven doen.