Herstelproces

Corona en suïcidaliteit

Er zijn steeds meer activiteiten voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, hard nodig want het gaat om een groep mensen die door alle maatregelen extra geraakt worden. Wat ik mis is ondersteuning voor mensen die te maken hebben met suïcidale gedachten. Dit is natuurlijk “normaal” want daar is überhaupt weinig ondersteuning voor op een enkel initiatief na zoals de Luisterlijn en 113zelfmoordpreventie. Ondersteuning van ervaringsdeskundigen/lotgenoten is er niet of nauwelijks.

Toch is dit een groep mensen die nu ook die extra ondersteuning nodig heeft. Mensen die te maken hebben met suïcidale gedachten zijn normaal gesproken al een moeilijk bereikbare groep, schaamte en onbegrip spelen hierbij een grote rol. Dat maakt het juist in deze tijd waarin sociaal contact vermeden wordt (moet worden) voor deze mensen nog moeilijker want ze hebben zo nog meer tijd om te gaan piekeren over hun waarde in dit leven. De kans op het zwaarder worden van de gedachte om er maar uit te stappen wordt hierdoor alleen maar groter.

Ik merk het aan mijzelf. Normaal gesproken heb ik mijn suïcidale gedachten goed onder controle. Zolang ik bezig kan zijn, druk ben, zijn mijn gedachten alleen op de achtergrond aanwezig, dus controleerbaar en beheersbaar. Maar als ik te maken krijg met rust en ontspanning dan komen mijn gedachten steeds verder naar voren, ze groeien en nemen steeds meer plek in, ze hebben de ruimte. Uit ervaring weet ik dat dit tot “ongewenste” situaties kan leiden. Als er een periode van rust en ontspanning aan komt moet ik mij daar dan ook goed op voorbereiden.

In de huidige situatie was die voorbereiding niet mogelijk. Mijn altijd volle agenda veranderde in korte tijd in een vrijwel lege agenda. Er ontstond voor mij een zeer stressvolle situatie waarin mijn gedachten vrij snel naar boven kwamen. Tegenslagen waarmee ik te maken kreeg in de afgelopen weken kwamen hard aan en lieten mijn depressieve gedachten groeien. Nou weet ik goed om te gaan met depressiviteit, dus ik zette mijn anti depressie maatregelen in. Het gevolg was dat ik manisch dreigde te worden en mijn suïcidaliteit weer de kop op dreigde te steken. Ik was dus “lichtelijk” van slag. Gelukkig greep mijn vriendin in en bracht mij weer met beide voeten aan de grond.

Nu heb ik gelukkig een goed netwerk om mij heen waardoor ik mij staande kon houden en kon wennen aan de nieuwe situatie die is ontstaan. Maar hoeveel mensen zijn niet in het bezit van een goed netwerk, hebben geen mensen om zich heen die weten dat zij suïcidale gedachten hebben. Deze mensen lopen nu extra risico en hebben ondersteuning nodig. Een luisterend oor, zonder veroordeeld te worden. Zij hebben mensen nodig die niet alleen weten hoe zij zich voelen, maar ook daadwerkelijk begrijpen hoe zij zich voelen. Mensen die snappen dat het gevoel van alleen zijn door alle maatregelen nu extra zwaar voelt.

Voor iedereen die zich aangesproken voelt, die behoefte heeft om over hun gedachten te praten, is er naast de genoemde telefoonlijnen (de Luisterlijn en 113zelfmoordpreventie) ook de mogelijkheid om in contact te komen met ervaringsdeskundigen, lotgenoten die met dezelfde gedachten te maken hebben of hebben gehad.

Heb je behoefte aan contact? Stuur dan een mail naar contact@herstelprocesonline.nl . Er wordt dan zo snel mogelijk contact met je opgenomen via mail of telefoon door een van de ervaringsdeskundigen.

Herstelprocesonline is een initiatief van de Stichting Herstelproces, het Suïcide Preventie Centrum en Boedies.