Herstelproces

Resultaten online contact

De Stichting Herstelproces is op 13 april gestart met het mogelijk maken van verschillende contactmogelijkheden voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. De vrijwilligers die de verschillende mogelijkheden bemensen zijn allemaal mensen die zelf tot de doelgroep behoren of behoord hebben. Ervaringsdeskundigen op verschillende niveaus.

De resultaten tot nu toe zijn erg bedroevend en dan heb ik het niet over aantallen. De mensen met wie de vrijwilligers contact hebben gehad brengen bijna allemaal ter sprake dat ze geen contact meer hebben met hun hulpverlener. Mensen die van 2 contacten per week (fysiek contact) nu al 6 weken of meer niks van hun hulpverlener hebben gehoord. Ze voelen zich in de steek gelaten en sommige zijn erg wanhopig.

Met een aantal van hen is er nu wekelijks contact (met twee zelfs dagelijks) vanwege hun toenemende mate van suïcidaliteit. In 1 geval is er met behulp van de preventiemedewerker van de Stichting Herstelproces en een ervaringsdeskundige van Ixta Noa erger voorkomen. De betreffende persoon kon geen contact krijgen met de eigen hulpverlener van de betreffende GGZ instelling.

Een ander bedroevend resultaat zijn de berichten die we een aantal keer hebben gekregen van een beller dat het door de hulpverlener afgeraden was om contact met een hulplijn te leggen (in dit geval Herstelprocesonline). Dit was nergens voor nodig volgens de betreffende hulpverleners omdat de persoon toch altijd met de instelling kon bellen. Wel moest de persoon er rekening mee houden dat dit soms wat vertraging op kon lopen, want ja, druk bezig met het voorbereiden op en uitvoeren van online diensten.

De medewerkers van de Stichting Herstelproces en Herstelprocesonline maken zich dan ook zorgen. De groep kwetsbare mensen is niet gebaat bij het druk zijn van de hulpverleners met nieuw te starten diensten. Ze zijn gebaat bij het in stand houden van het contact met de hulpverlener. Waarom worden zij zo in de steek gelaten? Het landelijk beleid is hier heel duidelijk in, iedere hulpverlener kan, mag, MOET het contact met zijn of haar cliënten in stand houden. In face to face contact, en als het door omstandigheden niet kan (hoesten, niezen, verkouden, etc.) dan eventueel het fysieke contact vervangen door een alternatief zoals beeldbellen.

Wij willen dan ook de oproep doen naar alle hulpverleners om vooral in contact te blijven met je cliënten. Blijf ze bezoeken (met het in acht nemen van de nodige maatregelen), blijf ze steunen zoals je dat altijd al deed. Je cliënten hebben je nodig. Als je denkt dat ze je nu niet nodig zijn, bedenk dan dat ze het dan ook straks niet nodig zijn en voor de corona misschien ook niet (dan is de vraag wat je eigenlijk aan het doen bent).

Laat het extra contact dat ze eventueel nodig hebben over aan de (tijdelijke) initiatieven die er zijn zoals de Luisterlijn, Herstelprocesonline en de Adviesdienst van Ypsilon. Deze initiatieven worden bemand door mensen die weten wat ze doen en jou als hulpverlener willen helpen om jouw cliënten staande te houden.