Herstelproces

Ondersteuningscijfers

Zomaar wat cijfers die opduiken over de ondersteuning van mensen met een (psychische) kwetsbaarheid;

Slechts 26% van de 600 deelnemers van het panel Psychisch Gezien had eind april face-to-face contact met een hulpverlener. Het percentage mensen dat thuis wordt bezocht is gedaald van 38% naar 9%. Een kleine meerderheid (55%) is tevreden over de huidige vorm van contact, blijkt uit een recente peiling.

Bron: Trimbos.nl

Ten opzichte van het onderzoek in maart, is bij een groter deel wel een vorm van hulpverlening op gang gekomen. Van 60% de vorige keer, geeft In het huidige onderzoek 23% van de cliënten aan geen hulp te ontvangen.

Bron: MINDplatform.nl

Stress en spanning worden in het huidige onderzoek van eind april vaker genoemd dan angst en paniek in het onderzoek de maand ervoor. Wederom geeft een op de drie personen aan, niet te weten hoe ze de komende tijd moeten doorkomen.

Bron: MINDplatform.nl

Niet alleen de vorm van de contacten is veranderd, men krijgt gemiddeld ook minder hulp dan voorheen (38% vindt: te weinig hulp) en de contacten duren (bij 56%) gemiddeld korter.

Bron: Trimbos.nl

MIND heeft in haar panel ook familie en naasten van mensen met psychische problemen bevraagd. Zij spelen een belangrijke rol in de zorg en begeleiding van cliënten. Nu contact met behandelaars in veel gevallen wegvalt, neemt dit belang toe. De druk die zij ervaren, is echter groot. Drie op de vier van hen geeft aan zich machteloos voelen en 86% maakt zich grote zorgen voor het welzijn van de cliënt. Een op de vijf weet niet goed voor zichzelf te zorgen in deze periode. MIND pleit ervoor om oog te houden voor deze groep en ook hen te vragen welke hulp zij nodig hebben.

Bron: MINDplatform.nl

Misschien zou ik moeten zeggen dat het gaat om de ondersteuning door hulpverleners (in de zin van psycholoog, verpleegkundige etc, etc). Maar ik vermoed dat iedereen dat na het lezen wel in de gaten heeft.

Met herhaalonderzoek ben ik altijd benieuwd of de vragenlijst door dezelfde mensen is ingevuld of dat er een wijziging in de groep is geweest. De vragenlijsten worden veelvuldig verspreid en dus kan het zijn dat de samenstelling van de groep totaal anders is dan de eerste groep. Ik ervaar dat dan als appels en peren vergelijken. Maar ik moet er vanuit gaan dat hier rekening mee is gehouden bij de analyse. Uiteindelijk is de boodschap duidelijk, de geestelijke zorg wordt nog steeds niet goed opgepakt wat ten koste gaat van de mensen om wie het gaat.

Het is dat ik niet goed ben in het complot denken, maar anders zou ik kunnen zeggen dat de GGZ nu bezig is met het verstevigen van hun marktaandeel of deel van de financiële koek. Onder het motto, wij kunnen het na de coronatijd niet aan zonder extra financiële middelen want de hulpvraag is groter geworden. Maar goed, zoals ik al zei, ik ben niet goed in het op die manier denken.

Wat ik ook wel jammer vind is dat er geen cijfers zijn over hoeveel mensen er rondlopen met suïcidale gedachten. Hoeveel mensen er door de situatie waarin zij nu zitten te maken hebben met het toenemen van hun gedachte aan de dood. Het thema zelfdoding is natuurlijk nog steeds een taboe, maar ik zou mij voor kunnen stellen dat er in de onderzoeken ook ruimte is om deze vragen te stellen. Ze zijn anoniem dus voor de invuller is het makkelijker om aan te geven in hoeverre hij of zij te maken heeft met een toenemende doodswens. Dit geldt natuurlijk ook voor de actuele cijfers over aantallen zelfdodingen en pogingen daartoe.

Om niet de indruk te wekken dat het allemaal verkeerd gaat en niet goed geregeld is binnen de hulpverlening het volgende:

Er is in korte tijd erg veel veranderd in de geestelijke gezondheidszorg. Dit vergt niet alleen veel van de cliënten, maar ook veel van de hulpverleners. Net als van de zorgverleners in de ziekenhuizen, verpleeghuizen, etc. De medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg doen hun best om, met de middelen die zij hebben (en dat zijn vaak geen beschermende middelen), hun werk zo goed mogelijk uit te voeren. En dat gaat in veel gevallen goed en daar mogen zij best een compliment voor hebben.