Herstelproces

“De Eeuwige Idioot ziet meer”

In dit boek vertel ik, als ervaringsdeskundige, over mijn ervaringen met terugvallen in depressie en suïcidaliteit. Mijn herstelverhaal bevat ook ervaringen op het gebied van spiritualiteit, door de
psychiatrie vaak als psychose weggezet.
Ik vertel in mijn tweede boek over de ervaringen die ik heb opgedaan op het gebied van spiritualiteit. De titel van dit tweede boek maakt al duidelijk dat er een onderwerp ter sprake
komt die door de psychiatrie snel wordt weggezet als psychose. Ik beschrijf hoe ik te maken heb  gehad, en nog steeds heb, met zaken die voor de gemiddelde mens niet normaal zijn. Ik zie
dingen die niet voor iedereen zijn weggelegd en zeker niet voor iedereen geloofwaardig zijn.

“Ik denk dat er voor velen veel herkenning kan zijn ook al zijn de situaties niet 1 op 1 over te zetten. Er zullen mensen zijn die wat terugschrikken over het tweede gedeelte van je boek. Ik vind het dapper dat je je zo kwetsbaar durft op te stellen hierover.”

Teamleider/SPV FACT team

Prijs: €15,00