Doneren

Geef herstel een kans

De Stichting Herstelproces zet zich sinds 2015 in voor mensen met een kwetsbaarheid en hun naasten. Jaarlijks organiseert de stichting herstelweekenden, verhalenweekenden en trainingen voor mensen die te maken hebben gehad met een ingrijpende gebeurtenis, zelf of als naaste. Daarnaast organiseert de stichting trainingen en voorlichtingen die gericht zijn op het omgaan met mensen die een kwetsbaarheid hebben.

De vraag naar de weekenden, trainingen en voorlichtingen neemt elk jaar toe. Om ervoor te zorgen dat de Stichting Herstelproces het werk voort kan zetten en uit kan breiden om aan de vraag te voldoen heeft de Stichting Herstelproces uw steun nodig.

Om in aanmerking te komen voor steun vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) moet de stichting aan een aantal voorwaarden voldoen. Om aan de laatste voorwaarde te voldoen moet de Stichting Herstelproces bij de aanvraag in september een lijst overleggen van 100 donateurs die elk minimaal €25,00 hebben gedoneerd.

En daar heeft de Stichting Herstelproces uw hulp bij nodig, want die lijst is er nog niet.

Wilt u ons helpen om die lijst gevuld te krijgen? U kunt doneren via het onderstaande formulier.

Als dank voor uw hulp ontvangt u namens de Stichting Herstelproces een van de onderstaande boekjes (u kunt uw keuze vermelden op het donatie formulier):

Koos de Boed heeft op jonge leeftijd een trauma opgelopen. Op latere leeftijd komt hij hierdoor in een persoonlijke crisis terecht. Een depressie, suïcidepoging, de nodige medicatie en hulpverlening later is hij nu werkzaam als ervaringsdeskundige in de geestelijke gezondheidszorg. Koos schrijft open en eerlijk over zijn gevoel, zijn emotie en steekt zijn mening over gevoelige thema’s niet onder stoelen of banken. Naast zijn herstelverhaal bevat dit boek dan ook een aantal artikelen die hij geschreven heeft.

De columns van Maurice Wasserman geven een komische doch kritische inkijk in de wereld van ‘het inrichtingsleven’, het wonen in een BW, het oppakken van het zelfstandig wonen en het werken als ervaringsdeskundige in de GGZ.