Workshop Suïcidale gedachten, en nu?

Wat kun je ermee als iemand in je (werk)omgeving suïcidale gedachten heeft? Of misschien heb je ze zelf wel eens? Hoe ga je daar mee om? Kant en klare oplossingen zijn er niet, alleen mogelijkheden. Als je wilt weten welke dan zal je in gesprek moeten gaan, en dat is vaak erg moeilijk. De gedachte dat het alleen maar erger wordt als je er aandacht aan geeft, leeft bij veel mensen. En als we dan ook nog eens de angst, de schaamte en het stigma erbij betrekken wordt het bespreekbaar maken van suïcidale gedachten niet makkelijker.

In deze bijeenkomst willen we verbinding leggen, ervaringen delen, stigma bestrijden en het thema suïcide bespreekbaar maken.

Tijdens deze bijeenkomst zijn er geen pasklare oplossingen te vinden, wel mogelijkheden. De kans om met elkaar van gedachte te wisselen, elkaars ervaringen te delen. Voor hulpverleners,  begeleiders en andere geïnteresseerden een mooi moment om te leren.

 

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Neem dan contact op via onderstaand formulier. Kosten die aan deze bijeenkomst verbonden zijn, zijn afhankelijk van uw wensen.