Herstelproces

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Stichting Herstelproces kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting Herstelproces, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stichting Herstelproces verstrekt. Stichting Herstelproces kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • – Uw voor- en achternaam
  • – Uw adresgegevens
  • – Uw telefoonnummer
  • – Uw e-mailadres
  • – Uw IP-adres

WAAROM STICHTING HERSTELPROCES GEGEVENS NODIG HEEFT

Stichting Herstelproces verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Stichting Herstelproces uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG STICHTING HERSTELPROCES GEGEVENS BEWAART

Stichting Herstelproces bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Stichting Herstelproces verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.