Herstelproces

Stichting Herstelproces – ANBI

De stichting Herstelproces heeft als doel het organiseren en uitvoeren van activiteiten gericht op het ondersteunen en in werking stellen van empowerment en eigen herstel bij mensen die te maken hebben met psychische problemen (cliëntondersteuning).

De Stichting Herstelproces heeft tevens als doel het geven van voorlichting en trainingen aan cliënten, hulpverleners, beleidsmakers en het publiek.

Daarnaast heeft de Stichting Herstelproces als doel het (doen) bevorderen van hulpverlening in de meest ruime zin van het woord ten behoeve van (de ontwikkeling van) mensen die met psychische problemen te maken hebben of hebben gehad.

De Stichting Herstelproces tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • het werven van fondsen
  • het verlenen van ondersteuning in geld of menskracht, al dan niet in samenwerking met organisaties die een met de stichting vergelijkbaar of complementair doel hebben;
  • het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten in brede zin gericht op het bereiken van de doelstelling van de stichting;
  • het waar mogelijk bijdragen aan het herstel en/of verlichten van psychische problemen van mensen die extra hulp behoeven;
  • het begeleiden van vrijwilligers,

en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alle in de meest ruime zin van het woord.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Stichting Herstelproces heeft geen betaalde medewerkers in dienst.  Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers. Deze bestuursvrijwilligers hebben recht op een vergoeding voor gemaakte onkosten en vacatie. De  vrijwillige medewerkers van Herstelproces kunnen de onkosten die zij maken voor de stichting vergoed krijgen. Als er cursusleiders of anderen ingehuurd moeten worden gebeurt dit zoveel mogelijk tegen gereduceerd tarief.

Verslagen van de (komende) activiteiten kunt u vinden op de website www.herstelproces.nl.

Contactgegevens:
Mail: info@herstelproces.nl
Postadres: Sluisweg 8, 8332 JC, Steenwijk

De statuten van de Stichting Herstelproces zijn op verzoek te verkrijgen via info@herstelproces.nl.
De Stichting Herstelproces is opgericht op 11-02-2016 op het kantoor van Stotijn notariaat & mediation, de Wijk.
Op dezelfde datum is de Stichting Herstelproces ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder RSIN 856065547.
Bij de belastingdienst is de Stichting Herstelproces bekend onder nummer 8560.65.547.

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018 

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021

Financieel Overzicht 2021

Het bestuur van de Stichting Herstelproces bestaat uit:

D. Katerberg           (Voorzitter)

H. de Boed               (Penningmeester)

F. Zaadnoordijk               

 

De Stichting Herstelproces wil een transparante organisatie zijn waarin het voor iedereen duidelijk is hoe de lijntjes liggen. Voor meer informatie klik hier.