Workshop “over de streep en verder”

De workshop “Over de streep en verder” is gebaseerd op het bekende Over de streep dat ontwikkeld is door Challengeday, een Amerikaanse organisatie die mensen bewust wil maken van hun omgeving en wat zich daar allemaal in afspeelt. De workshop “Over de streep en verder” gaat een klein stapje verder.

In het origineel worden vragen gesteld die gebaseerd zijn op het verleden, ervaringen die mensen meegemaakt hebben. De vragen worden gesteld in de vorm van “heb je ooit in je leven te maken gehad met…..”. Bij deze workshop komt er nog een tweede vraag, en dus een tweede streep bij. Deze tweede vraag gaat in op het hier en nu, de vraagstelling wordt dan “heb je op dit moment te maken met….”. Deze tweede vraag is, of kan, confronterend zijn. Confronterend voor de omgeving van de mensen die de tweede streep oversteken. Voor de mensen die de tweede streep oversteken kan dit een moeilijke stap zijn, ze laten op dat moment aan anderen zien hoe ze werkelijk zijn, wat ze voelen.

De Stichting Herstelproces maakt zich sterk voor de kwetsbare mensen in de maatschappij, onder andere door hun kwetsbaarheid bespreekbaar te maken. Het praten over hoe het is geweest, welke ervaring mensen daar mee hebben is belangrijk, maar het hebben over hoe dit er nu voor staat is beter. Het zorgt ervoor dat mensen geconfronteerd worden met hun gedrag en zich daarvan bewust worden. Gevolgen van gedrag uit het verleden kun je niet meer veranderen, heb je vroeger iemand gepest kun je nu hooguit je excuses daarvoor aanbieden. Gedrag dat je nu vertoont, waarmee je misschien anderen kwetst, kun je veranderen als je je daarvan bewust bent. En dat kan alleen maar als het over het hier en nu gaat, en het nu bespreekbaar maakt. Vandaar de toevoeging van de tweede streep.

“Over de streep en verder” kan gebruikt worden om het teamverband te versterken, maar ook om een willekeurige groep mensen zich bewust te laten worden van hun gedrag. Op het moment dat de deelnemers aan de workshop beginnen is iedereen gelijk, om machtsposities te voorkomen is het wenselijk dat de workshop geleid wordt door een buitenstaander. De Stichting Herstelproces beschikt over een aantal medewerkers die deze workshop goed kunnen begeleiden.

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen via onderstaand formulier. De kosten die aan deze workshop verbonden zijn, zijn afhankelijk van uw wensen.