Herstelproces

Wat is herstelondersteunende zorg?

“Zorg die in dienst staat van het herstelproces van een cliënt. In herstelondersteunende zorg bepaalt de cliënt plaats, tijd en belang van behandeling, begeleiding, rehabilitatie en andere vormen van hulpverlening.
Als de cliënt deze zelfbepaling (nog) niet aankan wordt alles in het werk gesteld om hem in de conditie te brengen dat hij dit wel aankan.”

In deze vorm van zorg staat het herstelproces van één persoon in het middelpunt. Het is hierbij van belang dat je er niet vanuit gaat dat jouw herstelproces een onderdeel is van een behandeling of van rehabilitatie. Je moet er vanuit gaan dat een behandeling of rehabilitatie een onderdeel is van jouw herstelproces.

Als je het op die manier gaat bekijken, krijg je een heel andere benadering van mogelijkheden, je bekijkt het op een heel andere manier. Jij en jouw herstelproces staan centraal, niet de behandeling.

De centrale vraag die bij jou continu centraal moet staan is; welke hulpverleningsactiviteit past op dit moment het beste bij mij, wat zal mij de meeste hulp geven om verder te gaan in mijn herstelproces. De hulpverlening zal dan ook vanuit dezelfde vraag moeten handelen; welke hulpverleningsactiviteit kan ik bieden om de cliënt te ondersteunen in zijn herstelproces.

De hulpverlener geeft je geen hulpactiviteit, hij geeft aan waar jij de door jou gewenste ondersteuning kunt vinden.